Dr. Zoran Stančič


Dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Republiki Sloveniji;
    O prihodnosti Evropske unije in Slovenije v njej

    1. posnetek

    2. posnetek