Andraž Logar


Andraž Logar, ustanovitelj in direktor podjetja 3fs Računalniški studio d. o. o., Kranj, butičnega laboratorija za raziskave in razvoj (R&R) spletnih in mobilnih tehnologij
    Priložnosti digitalne preobrazbe za Slovenijo

    1. posnetek

    2. posnetek