Dr. Tadej Bajd


Dr. Tadej Bajd, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti

"Slovenija 2030" – Smeri tehnološkega napredka, smeri družbenih sprememb


1. posnetek

2. posnetek