dr. Ignacij Voje

Medalja za zasluge, vročitev 12. decembra 2016

Medalja za zasluge
ob 90-letnici za življenjski prispevek k razvoju slovenskega zgodovinopisja in zasluge pri uveljavljanju ugleda Slovenije na kulturnem in znanstvenem področju

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je dr. Ignaciju Vojetu vročil odlikovanje medaljo za zasluge 12. decembra 2016 na slovesnosti v Predsedniški palači.Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je vročil dr. Ignaciju Vojetu odlikovanje medaljo za zasluge
Foto: STA


Utemeljitev:

Zaslužni profesor dr. Ignacij Voje sodi med najuglednejša imena slovenskega zgodovinopisja. Njegov življenjski opus, v katerem se je posvetil srednjeveški in zgodnji novoveški zgodovini Slovenije in jugovzhodne Evrope, je neprecenljiv prispevek k skupnemu zgodovinskemu znanju o slovenski preteklosti in njeni prepletenosti z zgodovino jugovzhodne Evrope. V svojem znanstvenoraziskovalnem delu se je osredotočil predvsem na področji osmanske in dubrovniške zgodovine. Skrbno in neumorno je proučeval arhivske vire v katoliškem in pravoslavnem svetu ter hkrati kot edini slovenski zgodovinar tudi v turških virih. O njegovem delu priča zelo obsežna bibliografija.

Proučeval je celjske grofe, njihove široke mednarodne zveze in zavestno širjenje na območje Balkana, kjer so se vmešavali v politične zadeve Bosne in Srbije ter spopade na Balkanu. Pisal je o osmanskih vpadih v slovenske dežele in usodi turških ujetnikov ter o raznovrstnih vplivih Osmanskega cesarstva na slovenske dežele. Med drugim je proučeval vpliv obrambe pred turškimi napadi na slovensko kulturno ustvarjalnost. V svojih študijah je opozarjal na prelomne dogodke v zgodovini posameznih narodov, katerih posledice odzvanjajo še danes, tudi na nemirnem Balkanu.

Med zgodovinarji v svetu, ki se ukvarjajo z raziskovanjem Dubrovniške republike, velja za enega najuglednejših raziskovalcev gospodarstva srednjega veka. Več desetletij je nepretrgano raziskoval gospodarsko zgodovino te zanimive državne tvorbe in zalednih balkanskih dežel ter gospodarske tokove, ki so tekli tudi čez slovenska ozemlja. Kot velika avtoriteta za balkanologijo in bizantologijo je postal tudi član Hrvaške akademije znanosti in umetnosti.

Dr. Ignacij Voje je kot profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani svoje znanje predano prenašal na mlajše generacije, prepričan, da je sodobnost predolgo zapostavljala srednjeveško obdobje, ki je za seboj pustilo tudi veličastne sledi. Zgodovinarji dolgujemo še veliko srednjemu veku, tudi turškemu obdobju, da bi premagali nekatere negativne stereotipe, je dr. Voje ugotavljal v zaključni sintezi svojega znanstvenega dela leta 2005.