Dr. Romana Jordan


Dr. Romana Jordan, poslanka Evropskega parlamenta (SDS/ELS – poslanska skupina Evropske ljudske stranke)
    "Slovenija 2030" - Evropska razsežnost slovenske prihodnosti.

      1. posnetek

      2. posnetek