Predsednik republike predaval poveljniški strukturi Slovenske vojske

Maribor, 8. 1. 2014 | sporočila za javnost, govori

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je danes v Kadetnici Maribor predaval poveljniški strukturi Slovenske vojske o globalni varnosti in sodelovanju Slovenske vojske pri njenem zagotavljanju. Predsednik Pahor je uvodoma poudaril, da Slovenska vojska, ki sodeluje v mednarodnih operacijah in misijah, bodisi pod okriljem ZN, NATO ali EU že petnajst let, deluje visoko strokovno in uživa ugled, s čimer utrjuje tudi ugled celotne države.

Po besedah predsednika republike so trajne in prednostne usmeritve slovenske zunanje in varnostne politike, v kateri ima Slovenska vojska kot instrument zunanje politike pomembno vlogo, ključnega pomena za prihodnost naše države. Kot je dejal, je Evropska unija odločilnega pomena za mir in bistvena za blaginjo njenih državljanov, kar pa ne pomeni, da Slovenija zunaj evropskih povezav ne more preživeti. "V našem nacionalnem interesu pa je, da po svojih najboljših močeh prispevamo k temu, da Evropska unija živi dalje in da, v kolikor v prihodnosti lahko predvidevamo razvoj Evropske unije večih hitrosti, Slovenija ostane in okrepi svoj položaj v Evropi prve hitrosti," je dejal predsednik.

Kot je še poudaril, svetovni mir ni bil in ni samoumeven, vendar politična arhitektura mednarodne skupnosti še omogoča, da v njegov prid uravnava sodobne varnostne, gospodarske, socialne in druge svetovne izzive. »Razmerja moči, ki so bila utemeljena po drugi svetovni vojni danes odstopajo - stvarna moč in formalna odgovornost se vse šibkeje skladata, kar lahko predstavlja povod za konflikte. Tako se postavlja vprašanje, ali bo mednarodna skupnost tudi v prihodnje uravnavala številna neravnotežja brez globljih sprememb obstoječe arhitekture,« je dejal predsednik in poudaril, da je potrebno poleg odnosov med državami v sodobni mednarodni skupnosti nujno upoštevati nekatere nove značilnosti. Poseben pomen ima krepitev globalizacije ter zavedanja družbene neenakosti, ki je bila tudi skozi celotno zgodovino pogost sprožilec konfliktov, vendar ni nikoli tako odločilno vplivala na mir in varnost znotraj držav in med državami, kot v današnjem času, je poudaril predsednik Pahor.

Slovenija je varna država in naša varnostna ocena je zelo ugodna. Pomembno pa je, je poudaril predsednik, da se ne zanesemo na to, da je to trajno in samoumevno, ter dodal, da smo do tega prišli z lastnimi napori, voljo in s potrebnim konsenzom, da je to sad našega dela in v veliki meri tudi našim ciljem naklonjenega razvoja. Da to ohranimo tudi v prihodnosti, moramo imeti tudi profesionalno obrambno silo, ki bo ustrezno usposobljena, opremljena in motivirana.

Ob koncu se je predsednik Republike Slovenije še enkrat zahvalil vsem za prispevek Slovenske vojske k ugledu Republike Slovenije v mednarodnem okolju, prisotne pa pozval, da podajo tudi predloge, saj je, kot je poudaril predsednik, predavanje tudi priložnost za širšo razpravo o nacionalni varnosti in obrambi ter razvoju obrambnega sistema Republike Slovenije v prihodnje. V pogovoru s častniki, ki je sledil predavanju, so se dotaknili področja vojaškega izobraževanja, obsega in strukture obrambnih sil, dosežene stopnje profesionalizacije vojske ter njenega financiranja. Ob zaključku pogovora se je predsednik srečal tudi z mladimi častniki, ki so še na začetku svoje vojaške kariere.

Predsednik republike predaval poveljniški strukturi Slovenske vojske
Foto: Nebojša Tejić