SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Predsednik Pahor podpisal javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk/kandidatov za zagovornico/zagovornika načela enakosti

Ljubljana, 19. 8. 2016 | sporočila za javnost

Danes, 19. avgusta 2016, je v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen javni poziv predsednika Republike Slovenije za zbiranje predlogov možnih kandidatk/kandidatov za zagovornico/zagovornika načela enakosti. Zakon o varstvu pred diskriminacijo, ki je začel veljati 24. maja 2016, namreč vzpostavlja nov samostojni državni organ – Zagovornico/Zagovornika načela enakosti, ki ga na predlog predsednika republike imenuje državni zbor.

Za zagovornico/zagovornika je lahko imenovana oseba, ki:

- ima na dan poteka roka iz javnega poziva državljanstvo Republike Slovenije,
- ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri ali visoko strokovno izobrazbo iste smeri s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazbo iste smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na področju uresničevanja načela enakosti ali človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
- ni članica organov politične stranke,
- ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora,
- ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Predloge za možnega kandidata za zagovornika je treba poslati do srede, 14. septembra 2016.

Predsednik republike oblikuje predlog za prosto mesto zagovornika izmed predlaganih kandidatov z javnim pozivom, lahko pa predlaga tudi druge kandidate. Državnemu zboru lahko predlaga tudi več kandidatov.

Predsednik republike bo predlog kandidatke ali kandidata posredoval v državni zbor v 30 dneh po izteku roka za zbiranje kandidatur. Kot vedno doslej bo predsednik pred izbiro kandidata opravil tudi posvete z vodji poslanskih skupin v državnem zboru.

Po posredovanju predloga kandidature za zagovornika državnemu zboru v imenovanje, je predvidena javna predstavitev predlagane kandidatke oziroma kandidata.

Državni zbor o kandidatu glasuje najpozneje v 30-ih dneh po prejemu predloga.

Povezava do zakona: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7273