Urška Jež


Urška Jež, generalna direktorica ABC Accelerator, Ljubljana
    Priložnosti digitalne preobrazbe za Slovenijo

    1. posnetek

    2. posnetek