Predsednik Pahor na posebnem zasedanju OZN o klimatskih spremembah, sešel se bo tudi z generalnim sekretarjem OZN Antoniom Gutteresom in z njim otvoril razstavo ob 20. obletnici delovanja ITF

New York, 28. 3. 2019 | napovednik

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se bo na povabilo predsednice Generalne skupščine OZN Maríe Fernande Espinose Garcés udeležil srečanja na visoki ravni "Podnebje in trajnostni razvoj za vse", ki bo v New Yorku 28. marca 2019. Na zasedanje je predsednika republike povabila predsedujoča Generalni skupščini OZN po njegovem nastopu na podnebnem vrhu v Katovicah in vabilo ponovila ob njunem srečanju v Parizu, na slovesnostih ob stoletnici konca prve svetovne vojne.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo dejavno sodeloval na srečanju na visoki ravni. Udeležil se bo otvoritve srečanja, govoril na plenarnem zasedanju in sodeloval na okrogli mizi voditeljev.

Zasedanje bo nadaljnji korak v okviru priprav na podnebni vrh, ki bo potekal septembra 2019 na pobudo generalnega sekretarja OZN Antonia Guterresa. Dogodek bo osredotočen na obvarovanje globalnega podnebja za sedanje in prihodnje generacije človeštva v luči ekonomske, socialne in okoljske dimenzije Agende 2030 za trajnostni razvoj. Srečanje bo vključevalo medgeneracijski pristop pri poudarjanju sinergije med podnebjem in cilji trajnostnega razvoja. Pozornost bo namenjena opredelitvi možnih posebnih ukrepov, zavez in potrebnih finančnih sredstev za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Na srečanju bodo imele v kontekstu priprav na podnebni vrh ključno mesto poglobljene razprave, ki bodo potekale v 12 okroglih mizah voditeljev - tako bodo obravnavani predlogi in podane možne pobude za posamezne sklope/koalicije podnebnega vrha.

Predsednik republike se je decembra v Katovicah na Poljskem udeležil mednarodnega srečanja voditeljev v okviru konference pogodbenic Okvirne konference Združenih narodov o podnebnih spremembah (UNFCCC), t.i. COP24. Slovenija je pogodbenica te konference in posebno zasedanje je vsebinsko nadaljevanje konference v Katovicah in začetek izvajanja Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah v letu 2021.

Predsednik republike je v nastopu v Katovicah izpostavil pomembnost Pariškega sporazuma, ki je po njegovem mnenju eden najpomembnejših sprejetih in dogovorjenih dokumentov v zgodovini Združenih narodov. Predsednik republike je povedal, da bo slovenska vlada do konca leta 2019 pripravila dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do leta 2050, ki jo bo sprejel tudi Državni zbor. Ocenil je, da utegne biti to najpomembnejši dokument po ustanovitvi naše države.

Predsednik Pahor je podprl poziv avstrijskega predsednika Van der Bellena za ambicioznejše podnebno ukrepanje - slovenski predsednik Borut Pahor je bil med prvimi izmed 19 voditeljev evropskih držav in vlad, ki so ga podprli. Voditelji so izjavo sprejeli pred podnebno konferenco v Katovicah. Ob tokratnem srečanju v New Yorku bosta predsednik Pahor in Van der Bellen spregovorila o tem, kako bi lahko napore za ambicioznejše podnebno ukrepanje še okrepili.

Podnebne spremembe in degradacija okolja dramatično in drastično spreminjajo naš svet in imajo za posledico naraščanje nestabilnosti in pojav novih nevarnosti. V splošni razpravi 73. zasedanja GS ZN so bile podnebne spremembe eno najbolj pogosto omenjenih vprašanj, ki so ga mnogi opredelili kot ključni izziv našega časa. To odseva naravo podnebnih sprememb kot večstranske in neposredne grožnje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Podnebne spremembe nedvomno predstavljajo naraščajoče neposredno breme za celotno mednarodno skupnost, a so hkrati lahko tudi priložnost za sistemske spremembe, ki bodo zagotovile odporno, produktivno in zdravo okolje za sedanje in prihodnje generacije. Za dosego ciljev Pariškega sporazuma bo potrebno ukrepati bolj ambiciozno. Pričakovati je, da bodo v tem duhu potekale razprave na srečanju na visoki ravni ter na septembrskem podnebnem vrhu.

V okviru obiska v New Yorku bo predsednik Pahor v prostorih OZN skupaj z generalnim sekretarjem OZN odprl razstavo z naslovom 'Dvajset let slovenskega delovanja na področju humanitarnega razminiranja', ob obeležitvi 20. obletnice delovanja ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti.