Kristina Stojmenova


Kristina Stojmenova, mlada raziskovalka, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

"Slovenija 2030" – Smeri tehnološkega napredka, smeri družbenih sprememb


1. posnetek

2. posnetek