Dr. Valerija Bužan


Dr. Valerija Bužan, predsednica Skupščine Socialne zbornice Slovenije in direktorica Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga
    Spremembe za učinkovito socialno državo    1. posnetek

    2. posnetek