John J. Aquilina

Red za zasluge, vročitev 21. junija 2013

Red za zasluge
za prispevek pri podpori Avstralije slovenskemu narodu v njegovem boju za neodvisnost in mednarodno priznanje samostojne slovenske države


Utemeljitev:

John J. Aquilina, dolgoletni član parlamenta Novega Južnega Walesa, je iskren prijatelj slovenske skupnosti v Avstraliji, pa tudi njihove druge domovine Slovenije. Kot visoki državni funkcionar je to dokazoval vrsto let z besedami in dejanji. Čeprav ima malteške korenine, ga slovenska skupnost v Novem Južnem Walesu že desetletja prepoznava kot svojega dragocenega člana. Iz spoštovanja do slovenske državnosti je John J. Aquilina skupaj s Slovenci v Avstraliji redno praznoval tudi dan slovenske državnosti ter se kot osrednji govornik izkazal z dobrim poznavanjem slovenskega prizadevanja za neodvisnost, slovenske kulture in zgodovine. Z veliko naklonjenostjo je sprejemal tudi visoke predstavnike slovenske države na obisku v Avstraliji. Posebno dejavno se je vključil v projekt slovenskega vodenja Evropske unije v prvi polovici leta 2008, ko je Sloveniji zagotavljal tehnično in drugo pomoč, zlasti na začetku in koncu predsedovanja.