Peter Misja


Peter Misja, župan Občine Podčetrtek
    Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije

    1. posnetek

    2. posnetek