V juliju in avgustu obnova Predsedniške palače in urejanje Erjavčeve ceste

Ljubljana, 26. 6. 2018 | sporočila za javnost

Obveščamo vas, da bo od začetka julija do konca avgusta potekala obnova Predsedniške palače. Obnovo izvaja generalni sekretariat vlade že od junija 2017 in v bistvenem delu, upoštevajoč navodila Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, vključuje energetsko obnovo oken v vseh treh nadstropjih Urada Predsednika Republike Slovenije.

Odločitev o obnovi oken je sprejel generalni sekretariat vlade kot upravljalec celotne stavbe. Sanacija oken je povezana tudi z zavezo države za zmanjšanje energetske porabe, predvsem pa z zelo slabim stanjem oken; pri obnovitvenih delih sodeluje Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, saj ima Predsedniška palača status kulturnega spomenika.

V istem času bo Mestna občina Ljubljana izvedla prenovo Erjavčeve ceste, vključno z delom, ki poteka neposredno pred Predsedniško palačo. Urejanje Erjavčeve se bo po informacijah MOL pričelo v prvi polovici meseca julija in bo potekalo do pozne jeseni. Vsaj v obdobju do konca avgusta bo tako zaprt vhod v palačo z Erjavčeve ceste in se bo uporabljal vhod z Gregorčičeve ulice, bistveno pa bo omejen tudi prometni in parkirni režim pred Predsedniško palačo.

Del Urada predsednika republike, vključno s predsednikom republike, bo svoje delo od današnjega dne do predvidoma konca meseca avgusta opravljal v protokolarnem objektu Vila Podrožnik. Z začasno selitvijo bo omogočeno nemoteno delo predsednika in njegovega urada, pri čemer bodo največje protokolarne aktivnosti še vedno pripravljene v Kristalni dvorani Predsedniške palače. Delna selitev in delovanje urada v Vili Podrožnik ne bo povzročilo nobenih dodatnih stroškov.

V juliju in avgustu obnova Predsedniške palače in urejanje Erjavčeve ceste
Foto: Nebojša Tejić/STA

V juliju in avgustu obnova Predsedniške palače in urejanje Erjavčeve ceste
Foto: Nebojša Tejić/STA