Iztekel se je rok za zbiranje predlogov možnih kandidatov za guvernerja Banke Slovenije

Ljubljana, 21. 8. 2018 | sporočila za javnost

Včeraj, 20. avgusta 2018, ob polnoči se je iztekel rok za zbiranje predlogov možnih kandidatov za guvernerja Banke Slovenije.

V predvidenem roku je bilo oddanih pet (5) predlogov kandidatur (po abecednem vrstnem redu):
- mag. Marko Bošnjak, viceguverner in član Sveta Banke Slovenije,
- mag. Milan Martin Cvikl, namestnik direktorja v Svetu Evropske banke za obnovo in razvoj,
- dr. Primož Dolenc, viceguverner in član Sveta Banke Slovenije,
- prof. dr. Mejra Festić, redna profesorica na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in znanstvena svetnica Univerze na Primorskem, Fakultete za management, Koper,
- Benjamin Jošar, predsednik uprave Triglav Skladi, družbe za upravljanje, d.o.o.

Predsednik republike bo preučil prejete kandidature in predvidoma v prvem tednu septembra opravil posvete z vsemi poslanskimi skupinami v državnem zboru. V teh pogovorih se bo predsednik republike potrudil za oblikovanje potrebne podpore kandidatu, ki ustreza visokim strokovnim kriterijem.

Predsednik republike bo državnemu zboru  izbranega kandidata predlagal najpozneje v 30 dneh po izteku roka za zbiranje kandidatur.

Po posredovanju predloga kandidature državnemu zboru v imenovanje, je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata.

Državni zbor o kandidatu glasuje najkasneje v 30-ih dneh po prejemu predloga, glasovanje je tajno, kandidat je izvoljen, če zanj glasuje večina vseh poslancev.