Dr. Edvard Kovač


Dr. Edvard Kovač, teolog in filozof, Teološka, Filozofska in Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Filozofska fakulteta Katoliške univerze v Toulousu

"Slovenija 2030" – Smeri tehnološkega napredka, smeri družbenih sprememb


1. posnetek

2. posnetek