Mag. Vojmir Urlep


Mag. Vojmir Urlep, predsednik uprave Lek d.d. in predavatelj farmacevtskega trženja na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani
    Pametna specializacija za tehnološki preboj