Mag. Mojca Kleva Kekuš


Mag. Mojca Kleva Kekuš, poslanka Evropskega parlamenta (SD/S&D - Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu)
    "Slovenija 2030" - Evropska razsežnost slovenske prihodnosti.

      1. posnetek

      2. posnetek