Bojan Popovič


Bojan Popovič, dr. med. spec., univ. dipl. prav., Pravna pomoč – FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije
  "Slovenija 2030" - Javno zdravstvo danes in leta 2030

   1. posnetek

   2. posnetek

   3. posnetek

   4. posnetek