Varuhinja človekovih pravic je predsedniku Pahorju predstavila Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2016

Ljubljana, 19. 5. 2017 | sporočila za javnost

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju danes predstavila Letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2016.

Ob tej priložnosti sta se predsednik republike in varuhinja skupaj s sodelavci v daljšem pogovoru med drugim dotaknila stanja človekovih pravic, ugotovljenih problemov in morebitnih rešitev ter vlogi institucij predsednika republike in varuha pri iskanju le-teh.

Varuh človekovih pravic RS ugotavlja, da se stanje na področju varstva človekovih pravic v Republiki Sloveniji izboljšuje, da pa je posebno veliko kršitev še vedno zaznati na področju delovnopravne zakonodaje. Po eni strani gre za neusklajeno zakonodajo, ki ne predvideva konkretnih sankcij, hkrati pa je izvajanje pristojnosti inšpekcijskih služb zaradi kadrovske podhranjenosti žal velikokrat neučinkovito. V pogovoru je bilo prav tako opozorjeno na kršitve, povezane z delovanjem institucij pravne države in dolgotrajnimi sodnimi postopki. Sogovornika sta spregovorila tudi o novo nastajajoči zdravstveni zakonodaji in potrebnih spremembah.

Varuhinja je sicer opozorila, da je Letno poročilo za leto 2016 vsebinsko nekoliko drugačno, kot so bila letna poročila do sedaj. Odločili so se namreč, da tokrat natančneje predstavijo tudi samo institucijo Varuha človekovih pravic RS. Varuhinja je predsednika republike opozorila na pozitivno novost, saj so v letu 2016 prvič prejeli vmesno poročilo Ministrstva za pravosodje o uresničevanju priporočil Varuha človekovih pravic iz Letnega poročila za leto 2015.

Varuhinja človekovih pravic je predsedniku Pahorju predstavila Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2016
Foto: Nebojša Tejić