Peter Pogačar


Peter Pogačar, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
    Priložnosti digitalne preobrazbe za Slovenijo

    1. posnetek

    2. posnetek

    3. posnetek