prof. dr. Aleš Završnik


prof. dr. Aleš Završnik, raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Ljubljana
    Priložnosti digitalne preobrazbe za Slovenijo

    1. posnetek

    2. posnetek