Dosežen dogovor o srečanju predsednic in predsednikov parlamentarnih strank

Ljubljana, 15. 10. 2013 | sporočila za javnost

Danes, 15. oktobra popoldne je predsednik republike Borut Pahor končal teden dni trajajoče ločene delovne pogovore s predsednicama in predsedniki parlamentarnih strank.

Predsednik republike je že v prvi polovici septembra ocenil, da bi bilo neformalno jesensko srečanje predsednic in predsednikov parlamentarnih strank koristno, kot je bilo doslej edino srečanje pri predsedniku republike 14. februarja letos. Vsi trije dogovori, doseženi na tistem srečanju, so bili kasneje uveljavljeni; ratifikacija pristopne pogodbe Hrvaške k Evropski uniji, ustavne spremembe glede referendumske ureditve in reforma trga dela.

Dodatno pa ga je k temu spodbudila nedavna pobuda Nove Slovenije, ki je predstavila predsedniku predlog za »sodelovanje vseh političnih strank pri ključnih ukrepih za Slovenijo«.

Predsednici in predsedniki parlamentarnih strank so se strinjali s pripravo sestanka, ki naj bi bil v drugi polovici novembra letos. Vsi se ga bodo tudi udeležili.

Čeprav je prevladalo mnenje, da sprememba volilnega sistema ni prednostna za izhod iz krize, je bilo v pogovorih doseženo soglasje, da se na novembrskem sestanku ugotovi, ali je mogoče po skrbnih usklajevanjih pred tem, doseči zahtevano dvotretjinsko večino vseh poslank in poslancev za tako dopolnitev obstoječega proporcionalnega sistema, da bodo, kot določa Ustavni zakon imeli »volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom«.

Več podobnih poizkusov v preteklosti ni imelo potrebne podpore. Sogovorniki pa so tokrat večinoma ocenili, da je zlasti v času okrepljenega nezaupanja v politične institucije, večja vloga volivca pri izbiri članov parlamenta potrebna in koristna.

Odločitvi, da se to temo uvrsti na jesenski sestanek je botrovalo dejstvo, da je za spremembe potrebna daljša in zahtevna procedura. V kolikor bi želeli že na naslednjih volitvah voliti po dopolnjenem volilnem sistemu, je to odločitev potrebno sprejeti kmalu, saj je take spremembe nedopustno uveljaviti neposredno pred samimi volitvami.

Predsednici in predsedniki parlamentarnih strank so za to srečanje predlagali tudi druge, različne teme, ki jih presojajo za aktualne in pomembne za uspešen izhod iz krize. Večinoma je prevladovalo stališče, da je potrebno oblikovati široko soglasje glede ukrepov, ki naj v teh javno finančnih okoliščinah omogočijo uspešno gospodarsko okrevanje, ki je temeljni predpogoj za izhod iz krize.

Predsednik bo v pripravah na jesensko srečanje ocenil, ali predlog katere od strank glede tega uživa širšo podporo, ali pa bi si bilo vredno zanjo prizadevati.

V nadaljnjih tednih bo tako predsednik republike opravil vrsto dvostranskih delovnih pogovorov in kakovostno pripravil pogoje za morebitne uspešne dogovore na srečanju, ki bo predvidoma v drugi polovici novembra.