Predsednik Pahor obiskal starostnike v Domu sv. Katarine Mengeš: "Vaša modrost je dragocen navdih družbi"

Mengeš, 19. 2. 2019 | sporočila za javnost

Pred svetovnim dnem socialne pravičnosti je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor danes dopoldne obiskal starostnike, ki prebivajo v Domu sv. Katarine v Mengšu.

Ob prihodu so stanovalci in zaposleni predsedniku republike pripravili prisrčen sprejem in ga povabili k ogledu jutranje gibalne terapije, ki ji je sledil sproščen pogovor o življenju v domu za ostarele in izzivih v jeseni življenja. Predsednik Pahor se je stanovalkam in stanovalcem ter zaposlenim zahvalil za topel sprejem. "V domu vlada čudovito vzdušje," je dejal predsednik republike in besede hvaležnosti naklonil vsem zaposlenim, ki nesebično skrbijo za dobro počutje stanovalcev, katerih povprečna starost je 87 (sedeminosemdeset) let. Predsednik Pahor se je starostnikom zahvalil za njihovo modrost, saj je dragocen navdih družbi, in dejal, da imajo mladi zagon in znanje, ki je nenadomestljivo in zelo pomembno, vendar za uspešno in svetlo prihodnost potrebujemo modrost srebrne generacije in njihove dragocene izkušnje, iz katerih se lahko marsikaj naučimo. "Znanje in modrost potrebujemo, da bomo ohranili mir in varnost za prihodnje rodove," je poudaril predsednik Pahor.

Predsednik Pahor na obisku v Domu starostnikov sv. Katarine
Foto: Daniel Novakovič/STA

V sproščenem pogovoru so stanovalci predsedniku republike povedali, da se v domu počutijo odlično in da zaposleni zanje lepo skrbijo. "V domu ostarelih smo se pravzaprav pomladili," je hudomušno dejala ena od stanovalk, zaposleni pa so povedali, da stanovalce spodbujajo k aktivnemu preživljanju časa, a se hkrati zavedajo, da potrebujejo tudi čas za počitek, druženje in dejavnosti, ki jih posebej veselijo. "Pomagajo si med sabo in si znajo popestriti vsakdanjik," sta dodali delovni terapevtki.

Predsednik republike je obisk nadaljeval s kratkim ogledom prostorov doma, ki lahko sprejme do 60 stanovalcev. Gospa Snežana Golob, direktorica doma, je predsedniku Pahorju predstavila sodoben koncept gospodinjskih skupin, ki mu pri delovanju sledijo stanovalci in zaposleni v domu. Ti posebno pozornost posvečajo starostnikom z demenco, zato je v sklopu doma nastala tudi posebna enota za starostnike v IV. stadiju demence, imenovana Oaza. Gre za inovacijo v slovenskem prostoru, v kateri ob 24-urni prisotnosti terapevti skrbijo za stanovalce z dejavnostmi, ki imajo poudarek na bazalni stimulaciji, vodni terapiji, aromaterapiji in muzikoterapiji.

Predsednik Pahor na obisku v Domu starostnikov sv. Katarine
Foto: Daniel Novakovič/STA

Obisk je potekal v luči svetovnega dne socialne pravičnosti, ki ga obeležujemo jutri in nas opozarja na pomembnost sožitja med ljudmi in narodi ne glede na starost, spol, raso, narodnost, vero, kulturo ali druge ovire. V Sloveniji in svetu beležimo spremembe v starostni strukturi prebivalstva. Daljše življenje in spremenjena razmerja med mlado, srednjo in starejšo generacijo bodo vplivala na posameznike, družine in družbo ter zahtevala veliko sprememb na številnih področjih. Zaradi staranja prebivalstva je zato potrebno sprejeti določene strukturne prilagoditve, ki bodo družbo ohranile vključujočo in bodo zagotavljale in povečevale kakovost življenja vsem generacijam tudi v prihodnje. Eden od izzivov srebrne generacije je demenca, ki ni težava le za zdravstvo, marveč za družbo nasploh. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da na svetu živi več kot 47.5 milijona ljudi z demenco, pri čemer predvidevanja nakazujejo, da se bo število v prihodnjih dvajsetih letih podvojilo. V Sloveniji je število obolelih ocenjeno na več kot 32.000, zanje pa skrbi približno 100.000 svojcev, zdravstvenih in socialnih delavcev in drugih.

Predsednik Pahor na obisku v Domu starostnikov sv. Katarine
Foto: Daniel Novakovič/STA