Romana Lesjak


Romana Lesjak, županja Občine Črna na Koroškem
    Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije