Predsednik Pahor je sprejel francoskega senatorja Alaina Richarda, posebnega odposlanca zadolženega za gospodarske odnose z Zahodnim Balkanom.

Ljubljana, 24. 2. 2016 | sporočila za javnost

Predsednik Francoske republike François Hollande se je leta 2013 udeležil srečanja voditeljev Brdo Process v Sloveniji in kot potrditev francoske zaveze pobudi imenoval senatorja Richarda za posebnega odposlanca za gospodarske odnose z Zahodnim Balkanom. V okviru mandata, ki ga ima, je senator Richard danes obiskal Slovenijo in se srečal s predsednikom republike Borutom Pahorjem. Sogovornika sta izmenjala stališča o temeljnih izzivih, s katerimi se sooča Evropska unija, med katerimi migracijska problematika in porast terorizma ter nasilnega ekstremizma predstavljajo največji izziv evropski varnosti. Strinjala sta se, da je glede migracijske problematike potreben skupen evropski pristop, ki mora temeljiti na okrepitvi zunanje meje ter na reševanju konfliktov na Bližnjem vzhodu. Posebno pozornost sta posvetila razmeram na Zahodnem Balkanu in morebitnemu vplivu konfliktov v evropskem sosedstvu na stabilnost sosednje regije Zahodnega Balkana. Ob tem sta soglašala, da je potrebno okrepiti zunanjo mejo EU in omejiti migracijski tok južneje od regije Zahodnega Balkana. 

Predsednik Pahor je sprejel posebnega odposlanca francoskega ministra za zunanje zadeve in mednarodni razvoj, zadolženega za gospodarske odnose z Zahodnim Balkanom, senatorja Alaina Richarda
Foto: Daniel Novakovič/STA

V pogovoru sta se strinjala, da je potrebno ohraniti schengenski režim, ga morebiti prilagoditi novim izzivom, nikakor pa ne ukiniti. Slednje bi povzročilo zaton evropske ideje in zmanjšalo konkurenčnost evropskega gospodarstva. 

Predsednik Pahor je senatorju predstavil priprave na letošnje srečanje predsednikov pobude Brdo Brijuni Process, ki ga bo gostila BiH in kjer bo gost predsednik Italijanske republike Mattarella. Ob tem sta menila, da je potrebno pospešiti integracijo držav sosednje regije Zahodnega Balkana v Evropsko unijo, saj je to največji garant njene stabilnosti. Hkrati pa je potrebno skozi politični dialog in gospodarske projekte regijo JV Evrope prikazati kot regijo priložnosti in dodane vrednosti za Evropo.