Dr. Maja Makovec Brenčič


Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport
  Pametna specializacija za tehnološki preboj

  1. posnetek

  2. posnetek

  3. posnetek

  4. posnetek

  5. posnetek