Andrej Božič


Andrej Božič, generalni direktor Steklarne Hrastnik, družbe za proizvodnjo steklenih izdelkov
    Pametna specializacija za tehnološki preboj

    1. posnetek

    2. posnetek