Matej Potokar


Matej Potokar, generalni direktor Microsoftove skupine za storitve (Microsoft Services) v regiji Srednje in Vzhodne Evrope
    Priložnosti digitalne preobrazbe za Slovenijo

    1. posnetek

    2. posnetek

    3. posnetek