mag. Marko Diaci


mag. Marko Diaci, župan Občine Šentjur
    Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije

    1. posnetek

    2. posnetek