Dosežen dogovor za srečanje voditeljev parlamentarnih strank pri predsedniku republike konec novembra

Ljubljana, 17. 11. 2013 | sporočila za javnost


Danes, v nedeljo, 17. novembra 2013 je predsednik republike Borut Pahor po več tednov trajajočih ločenih delovnih pogovorih in izmenjavi pisnih stališč s predsednicama in predsedniki parlamentarnih strank sklenil, da konec meseca skliče srečanje. Potrjeno je, da se ga bodo vsi tudi udeležili.

Dokončna odločitev je bila sprejeta po predsednikovi presoji, da glede na ugotovljena stališča voditeljev parlamentarnih strank obstoji verjetnost, čeprav ne tudi zagotovilo, za oblikovanje potrebne dvotretjinske večine za sprejem sprememb ustave in zakonov glede volilne zakonodaje. Predsednik republike je presodil, da je verjetnost za dosego potrebne večine za spremembe dovolj velika, da je srečanje smotrno. V kolikor bi bilo glede te teme tudi uspešno, bi se nadaljnjemu usklajevanju končnega predloga besedil sprememb pridružili tudi vodje poslanskih skupin.

Prav tako je predsednik republike po pogovorih in opravljeni korespondenci z zmernim optimizmom ugotovil, da prevladuje stališče o potrebnosti skupnega usklajevanja agende ukrepov, ki potrebujejo širšo politično podporo in bi spodbudili gospodarsko rast v sedanjih zaostrenih fiskalnih okoliščinah.

Čeprav je prevladalo mnenje, da sprememba volilnega sistema ni prednostna za izhod iz krize, je bilo v pogovorih doseženo soglasje, da se na novembrskem sestanku ugotovi, ali je mogoče doseči zahtevano dvotretjinsko večino vseh poslank in poslancev za tako dopolnitev obstoječega proporcionalnega sistema, da bodo, kot določa Ustavni zakon, imeli »volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom«.

Več podobnih poizkusov v preteklosti ni imelo potrebne podpore. Sogovorniki pa so tokrat večinoma ocenili, da je zlasti v času okrepljenega nezaupanja v politične institucije večja vloga volivca pri izbiri članov parlamenta potrebna in koristna.

Odločitvi, da se to temo uvrsti na jesenski sestanek, je botrovalo dejstvo, da je za spremembe potrebna daljša in zahtevna procedura. V kolikor bi želeli že na naslednjih volitvah voliti po dopolnjenem volilnem sistemu, je to odločitev potrebno sprejeti kmalu, saj je take spremembe nedopustno uveljaviti neposredno pred samimi volitvami.

Predsednik republike je že v prvi polovici septembra ocenil, da bi bilo srečanje predsednic in predsednikov parlamentarnih strank koristno, kot je bilo, doslej edino, srečanje pri njem 14. februarja letos. Vsi trije dogovori, doseženi na tistem srečanju, so bili kasneje uveljavljeni; ratifikacija pristopne pogodbe Hrvaške k Evropski uniji, ustavne spremembe glede referendumske ureditve in reforma trga dela.

Dodatno ga je k temu spodbudila nedavna pobuda Nove Slovenije, ki je predstavila predsedniku predlog za »sodelovanje vseh političnih strank pri ključnih ukrepih za Slovenijo«.