Anton Zakrajšek


Anton Zakrajšek, župan Občine Velike Lašče
    Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije