Alojz Sok


Alojz Sok, župan Občine Ormož
    Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije