dr. Ivan Krajnc

Medalja za zasluge, vročitev 5. decembra 2014

Medalja za zasluge
za izjemen prispevek pri vzpostavljanju Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in njene prepoznavnosti v mednarodnem merilu ter za učinkovito sodelovanje pri novogradnji Medicinske fakultete Maribor

Medaljo za zasluge je predsednik republike Borut Pahor vročil dr. Ivanu Krajncu 5. decembra 2014 na slovesnosti v Predsedniški palači.

Predsednik republike je vročil dr. Ivanu Krajncu medaljo za zasluge za za izjemen prispevek pri vzpostavljanju Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in njene prepoznavnosti v mednarodnem merilu ter za učinkovito sodelovanje pri novogradnji Medicinske fakultete Maribor.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Utemeljitev:

Primarij prof. dr. Ivan Krajnc, zdravnik, specialist internist, višji svetnik, je imel vizionarsko vlogo pri snovanju študija medicine v Mariboru. Njegova vizija korenini že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Kot vizionar se je dr. Krajnc izkazal že kot predstojnik internistične službe in pozneje kot strokovni direktor nekdanje Splošne bolnišnice Maribor z organizacijo dela, spodbujanjem strokovne rasti sodelavcev, iskreno skrbjo za bolnike, pa tudi z lastnim zgledom. Pod njegovim vodstvom in na njegovo pobudo je mariborska bolnišnica, z njo pa tudi Slovenija, dobila prvo varuhinjo bolnikovih pravic. S svojim pristopom je dr. Krajnc tlakoval tudi razvojne poti poznejše klinike.

Zelo izrazito se je vizionarstvo dr. Ivana Krajnca pokazalo v njegovem dolgoletnem neumornem delu za ustanovitev Medicinske fakultete v Mariboru. Pokazalo se je ob zarisovanju zasnov fakultete, ob njeni ustanovitvi, skozi desetletje njenega delovanja in nazadnje tudi pri gradnji njene sodobne stavbe.

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru je bila ustanovljena leta 2003, njen prvi dekan je postal prim. dr. Ivan Krajnc. Prva generacija študentov se je vpisala leta 2004/2005 in diplomirala 2010. Leta 2008 je bil potrjen tudi prenovljen enovit magistrski študij programa splošna medicina. Ob dodiplomskem študijskem programu poteka na fakulteti tudi podiplomski študij biomedicinske tehnologije.

Fakulteta je uvedla problemsko naravnano učenje in evropsko primerljiv študij, pridobila podporo tujih univerz in številnih akademikov, letos pa že tudi certifikat odličnosti na področju vpetosti študentov v delovanje in življenje fakultete. O kakovosti dela Medicinske fakultete Univerze v Mariboru govorijo tudi objave raziskovalcev.

Dr. Krajnc je ob sebi zbral izvrstne sodelavce, ki so sledili njegovi viziji. Virtualno povezovanje z uglednimi znanstvenimi ustanovami po svetu in prenosi iz kliničnega okolja v izobraževalno, tridimenzionalno prikazovanje študijskih vsebin, laboratorij za urjenje kliničnih veščin, vrhunska knjižnica in drugo so podobe njegove vizije ter hkrati dokaz vrhunskih, sodobnih strokovnih znanj, visokih ambicij in prepričanja, da slovenski strokovnjaki zmorejo take ambicije tudi uresničevati.