Medtem, ko bo izbirna komisija obravnavala primernost kandidatov za Senat Komisije za preprečevanje korupcije, bo predsednik Pahor aktivno sodeloval pri pripravi pravnih podlag za uspešnejše preprečevanje korupcije

Ljubljana, 9. 1. 2014 | sporočila za javnost

Danes, 9.1.2014, je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, po pogovoru s predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije Goranom Klemenčičem, sklenil posredovati skupini uglednih pravnih strokovnjakov novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije s prošnjo, da ga ustavnopravno in mednarodnopravno primerljivo ocenijo ter po potrebi dopolnijo. Predsednik republike ga bo nato posredoval Vladi Republike Slovenije in Državnemu zboru Republike Slovenije s prošnjo, da ga obravnavajo, ker sam kot predsednik republike po ustavi nima zakonodajne iniciative. Osnutek novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije mu je v začetku tega tedna posredoval predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Goran Klemenčič.

V tem mesecu, ko bo Izbirna komisija odločala o primernosti kandidatk in kandidatov za mesta v Senatu Komisije za preprečevanje korupcije, se je predsednik Pahor odločil izkoristiti ta čas za izpolnitev obveze, da bo hkrati z imenovanjem novega Senata Komisije za preprečevanje korupcije po svojih najboljših močeh pripomogel tudi k ustreznim pravnim podlagam za njihovo uspešno delo pri preprečevanju korupcije.

Predsednik republike je prevzel nase to obvezo na sestanku z voditelji parlamentarnih strank, 2. decembra 2013, po posvetu z Senatom sedanje Komisije za preprečevanje korupcije, 19. decembra 2013, pa so skupno ocenili, da je noveliranje Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije prednostna naloga pri zagotavljanju ustreznih pravnih podlag za uspešnejše delo komisije.