Mag. Martina Trbanc


Mag. Martina Trbanc, sociologinja, strokovna raziskovalna sodelavka na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo
    Spremembe za učinkovito socialno državo


    1. posnetek

    2. posnetek

    3. posntek