Na javni poziv predsednika republike za namestnika predsednika KPK osem (8) kandidatk in kandidatov

Ljubljana, 5. 2. 2018 | sporočila za javnost

Na ponovni javni poziv predsednika republike za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika KPK se je prijavilo osem (8) kandidatk in kandidatov. Vse kandidature bodo posredovane izbirni komisiji za izbiro primernih kandidatov za namestnika predsednika KPK.
Članice in člani izbirne komisije so v skladu z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije tudi v ponovljenem postopku ostali isti, in sicer:

1. DRŽAVNI ZBOR RS: dr. Mitja Horvat, poslanec in predsednik Mandatno-volilne komisije DZ RS
2. VLADA RS: izr. prof. dr. Benjamin Flander, izredni prof. na Fakulteti za varnostne vede Univerze v MB
3. SODNI SVET RS: mag. Jana Petrič, podpredsednica Sodnega sveta, višja sodnica svetnica na Višjem sodišču v Kopru
4. URADNIŠKI SVET: dr. Albin Igličar, član Uradniškega sveta
5. CNVOS: ga. Katarina Bervar Sternad, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC

Prva seja izbirne komisije bo sklicana v 7 dneh po zaključku javnega poziva in bo potekala predvidoma v drugi polovici tega tedna. Izbirna komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatk in kandidatov in ocenila njihovo primernost ter v 14-ih dneh predsedniku republike posredovala seznam kandidatov, ki so po njihovem mnenju primerni za imenovanje. V tem delu izbirna komisija v celoti in samostojno vodi postopek izbire. Predsednik republike imenuje novega namestnika komisije zgolj izmed kandidatov, ki mu jih bo posredovala izbirna komisija. To je dolžan storiti najpozneje v 30 dneh po prejemu seznama kandidatov. V primeru, da ne imenuje nobenega kandidata, o tem obvesti izbirno komisijo in ponovi postopek javnega poziva.

Z imeni in priimki kandidatov bomo javnost seznanili po tem, ko bo izbirna komisija preverila izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatov in oblikovala seznam kandidatov za predsednika republike.