Zveza društev vojnih invalidov Slovenije

Srebrni red za zasluge, vročitev 23. maja 2015

Srebrni red za zasluge
za zasluge za vsestranski prispevek pri uveljavljanju interesov vojnih invalidov, za ohranjanje spomina na partizansko saniteto in zasluge pri krepitvi domoljubja.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je v soboto, 23. maja 2015, v Kopru udeležil 16. srečanja vojnih invalidov Slovenije in ob tej priložnosti Zvezi društev vojnih invalidov Slovenije vročil odlikovanje srebrni red za zasluge za vsestranski prispevek pri uveljavljanju interesov vojnih invalidov, za ohranjanje spomina na partizansko saniteto in zasluge pri krepitvi domoljubja.

Predsednik republike vročil odlikovanje srebrni red za zasluge Zvezi društev vojnih invalidov Slovenije
Foto: STA/Nebojša Tejić

Predsednik republike vročil odlikovanje srebrni red za zasluge Zvezi društev vojnih invalidov Slovenije
Foto: STA/Nebojša Tejić

Utemeljitev:

Zveza društev vojnih invalidov Slovenije je reprezentativna organizacija vojaških vojnih in mirnodobnih invalidov. Povezuje vojne invalide vseh vojn in obdobij, pa tudi svojce padlih in umrlih vojnih invalidov.

Zveza je bila ustanovljena decembra 1994 in nadaljuje poslanstvo Zveze vojaških vojnih invalidov Slovenije, ki je združevala vojaške invalide pred drugo svetovno vojno in po njej. Deluje na celotnem območju Republike Slovenije. Vanjo je vključenih nekaj manj kot 3000 vojaških invalidov in njihovih družinskih upravičencev. V njena društva so vključeni tudi člani brez statusa vojnega invalida, ki kot prostovoljci sodelujejo pri izvajanju posebnih socialnih programov.

Zveza svojo pozornost namenja potrebam vojnih invalidov: zagovarja njihove interese, jim pomaga pri uveljavljanju pravic na področju socialno-zdravstvenega varstva, rehabilitacije in vključevanja v okolje in delo. Nadvse dragocena je njena pomoč pri premagovanju življenjskih težav njenih članov. Aktivno skrbi za ohranjanje njihovega zdravja, jim omogoča neposredno pomoč na domu, skrbi za njihovo vključenost v kulturno, družbeno in športno življenje ter jim pomaga pri usposabljanju za čim bolj neodvisno življenje. Te svoje človekoljubne cilje zveza uspešno uresničuje že dobrih dvajset let.

Njena naloga je tudi ohranjanje zgodovinskega spomina na vojne dogodke in utrjevanje domoljubnega izročila. Ob izdajateljski izvaja tudi raziskovalno dejavnost. Poleg brošur, zbornikov in glasila Naše vezi je med drugim v knjigi Partizansko zdravstvo na Slovenskem 1941–1945 proučila razvoj partizanskega zdravstva ter objavila seznam vseh slovenskih partizanskih zdravnikov in študentov medicine. Knjiga Vojni invalidi, pravna zaščita in organiziranost vojnih invalidov na Slovenskem, pa zapolnjuje vrzeli v slovenski družbeni zgodovini.

Zveza aktivno deluje tudi v Svetovni federaciji veteranov, neposredno pa je povezana tudi z združenji vojaških invalidov sosednjih in drugih držav.