Dr. Marko Topič


Dr. Marko Topič, predstojnik Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

"Slovenija 2030" – Smeri tehnološkega napredka, smeri družbenih sprememb


1. posnetek

2. posnetek