Mile Trampuš in Neva Trampuš

Red za zasluge, vročitev 25. junija 2013

Red za zasluge
za prispevek k razvoju ljubiteljske kulture na področju folklorne dejavnosti, kakovostnega poustvarjanja slovenskega plesnega in glasbenega izročila ter oblačilne dediščine

Predsednik Republike Slovenije je na dan državnosti, 25. junija 2013 v Predsedniški palači vročil red za zasluge Nevi in Miletu Trampušu.

Slovesna vročitev odlikovanja zlati red za zasluge in odlikovanj red za zasluge
Foto: STA/Nebojša Tejić


Utemeljitev:

Neva in Mile Trampuš sta s svojim skrbnim proučevanjem in poustvarjanjem slovenskega ljudskega plesa in glasbe pomembno prispevala k ohranjanju in uveljavljanju žive slovenske kulturne dediščine. Njun opus je v slovenski folklori zapustil neizbrisen pečat, ki sta ga predano ustvarjala celih petdeset let in pri tem dokazala velike človeške vrline ter vodstvene, strokovne in umetniške sposobnosti.

Svojo ustvarjalno pot v folklori sta začela kot člana Akademske folklorne skupine France Marolt, leta 1971 pa sta v Velenju ustanovila Šaleško folklorno društvo Koleda. Koleda je pod njunim 40-letnim vodstvom postala ena najvidnejših folklornih skupin v slovenskem prostoru, ki ji je uspevalo uveljavljati verodostojen prikaz tradicionalnih plesnih, pevskih in inštrumentalnih prvin ter jih uspešno povezati z odličnimi odrskimi postavitvami. V skupini je v času, ko sta jo vodila, plesalo, pelo in igralo 720 članov, ki so se predstavili na več kot 1900 nastopih pred več kot 1.700.000 gledalci v 20 državah na treh celinah. To so impresivne številke, ki govorijo same zase o ljubezni do ljudske kulture, veselju do življenja in ustvarjalni moči.

Kot poznavalca ljudskega plesnega izročila sta bila priljubljena predavatelja, mentorja in ena vodilnih pedagogov na tem področju. Obiskovala sta tudi zdomske skupine in imela zanje seminarje, sistematično sta dopolnjevala svoje znanje na področjih igranja inštrumentov, ljudskega petja in plesne zapuščine slovenskih pokrajin ter svoja spoznanja redno objavljala v strokovni literaturi. Predvsem pa sta Neva in Mile Trampuš pritegnila številne generacije mladih, ki so spoznavale ljudsko plesno, glasbeno in oblačilno dediščino ter ljudsko kulturo nasploh, jo vzljubile in širile njuno znanje.

Pri svojem delu sta uspešno povezala več področij: etnomuzikološko delo Mileta Trampuša, ki se je osredotočal predvsem na glasbene priredbe in vzgojo mladih godcev in ki odlikovanje žal prejema posmrtno, ter Neve Trampuš, ki se je posvečala odrskim postavitvam, plesni tehniki, petju in bleščeči kostumski podobi.

Neva in Mile Trampuš sta se s svojim prispevkom k uveljavljanju slovenske ljudske dediščine trajno zapisala med ambasadorje slovenske kulture.