Dr. Karin Cvetko Vah


Dr. Karin Cvetko Vah, doktorica matematičnih znanosti, profesorica na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, pisateljica in publicistka

"Slovenija 2030" – Smeri tehnološkega napredka, smeri družbenih sprememb


1. posnetek

2. posnetek