Zveza Romov Slovenije

Red za zasluge, vročitev 7. aprila 2016

Red za zasluge
za angažirani odnos Zveze Romov Slovenije pri uveljavljanju aktivnega državljanstva Romov in prizadevno delo za spoštovanje romskih pravic na kulturnem, izobraževalnem in političnem področju

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je Zvezo Romov Slovenje odlikoval z redom za zasluge. V imenu zveze, ki je bila ustanovljena leta 1996, je odlikovanje na slovesnosti v Predsedniški palači 7. aprila 2016 prevzel njen dolgoletni predsednik Jožko Horvat Muc.

Predsednik Pahor se je sestal s predstavniki romskih organizacij in vročil državni odlikovanji red za zasluge Zvezi Romov Slovenije in medaljo za zasluge Imerju Brizaniju
Foto: STA/Daniel Novakovič

Utemeljitev:

Zveza Romov Slovenije je bila ustanovljena leta 1996 v želji, nadaljevati tradicijo dobro organiziranega dela prekmurskih romskih aktivistov in društev. Sprva se je zato imenovala Zveza romskih društev Slovenije, a so njene ambicije kmalu prerasle društvena prizadevanja. Sprejeli so izzive tretjega tisočletja, spremenili ime ter vsebinsko nadgradili in bistveno presegli svoja prvotna prizadevanja.
Zveza Romov Slovenije je načrtno vzpostavila dialog s slovensko državo in potrpežljivo odpirala vprašanja varstva pravic romske manjšine, enakopravnosti in enakovrednosti Romov. Vztrajno in sistematično se je borila proti segregaciji romskih otrok v izobraževalnem procesu, proti neprimernim bivanjskim razmeram Romov in njihovi diskriminaciji v vsakodnevnem življenju ter za politično predstavništvo Romov. Več kot desetletje je bila Zveza Romov Slovenije na politični ravni krovna organizacija romske manjšine. Prizadevanja za ureditev tovrstnih zelo občutljivih vprašanj so bila za društvo nedvomno velik zalogaj in resen preizkus trdne volje. A bila so uspešna.
Po dobrem desetletju je slovenska država z zakonom politično predstavništvo Romov zaupala romskim svetnikom. Zveza Romov Slovenije je nadaljevala svoje delo, s katerim se je ukvarjala ves čas. Danes je Zveza Romov Slovenije še vedno vodilna romska kulturno-politična organizacija, ki je s svojimi 33 društvi zastopana v večini slovenskih okolij z romsko manjšino. Uspešno in zgodaj se je vključila tudi v procese pridruževanja in sodelovanja v evropskih in svetovnih romskih zvezah.
Zelo pomembno je bilo sodelovanje Zveze Romov Slovenije pri pripravi vladne strategije vzgoje in izobraževanja Romov, s čimer je zveza vsebinsko pomembno prispevala k odpravi izključenosti Romov v izobraževalnem procesu. Velike premike je dosegla tudi pri oživljanju in prepoznavnosti romske kulture, še posebej po ustanovitvi Romskega informativnega centra ROMIC, ki med drugim vključuje tudi radio ROMIC. Priznanje njihovim prizadevanjem je bila tudi vključitev romskih oddaj v program RTV Slovenije. Redno izdaja tudi publikacije in strokovno literaturo o romskem jeziku ter romski kulturi in zgodovini, njene kakovostne izobraževalne, informativne in založniške dejavnosti pa utrjujejo položaj samobitne romske kulture v Sloveniji in njeno sobivanje s kulturo večinskega naroda.