Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije je predsedniku republike predal redno Letno poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2016

Ljubljana, 31. 5. 2017 | sporočila za javnost

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Boris Štefanec je danes predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju predstavil redno Letno poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2016. Ob predsedniku Štefanecu sta se predstavitve udeležila oba njegova namestnika dr. Igor Lamberger in dr. Alma Maruška Sedlar.

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije je predsedniku republike predal redno Letno poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2016
Foto: Daniel Novakovič/STA

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je ob predstavitvi vsebine poročila med drugim opozoril, da je komisija v preteklem letu zabeležila večje število prejetih prijav. Skupaj z nekaterimi rezultati mednarodnih raziskav, ki v zadnjih letih vendarle kažejo pozitivne trende glede korupcijskih tveganj v Sloveniji, to lahko po mnenju predsednika KPK ocenimo kot izboljševanje splošnega stanja na tem področju. Kot poseben uspeh je izpostavil spletno orodje Erar, ki je plod lastnega znanja KPK, in javnosti še učinkoviteje in brez motenj v delovanju omogoča spremljanje denarnih tokov subjektov javnega sektorja.

Poročilo sicer izpostavlja glavna področja, na katerih je bila aktivnost komisije v preteklem letu največja: sistemsko obravnavanje sumov korupcije, obravnavanje problematike korupcije v zdravstvu, upravljanje z državnim premoženjem, kadrovanje v javnih zavodih in poslovanje v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), in dodatki ter avtorski honorarji.

V pogovoru je predsednik KPK posebej opozoril na prizadevanja za dejavno sooblikovanje novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, s katero bi morali vzpostaviti pravno podlago za učinkovitejšo obravnavo primerov sumov korupcije, ki ne bi bila ustavno sporna.

Predsednik Pahor je ponovno poudaril, kako pomembno je uspešno delo komisije za stanje na področju korupcijskih tveganj v Sloveniji in za zaupanje javnosti v njeno delo. Pri tem je posebej izpostavil pomen preventivne dejavnosti komisije ter ob zahvali za dosedanje uspehe na tem področju podprl še ambicioznejše načrte.

Predsednik Pahor in člani senata KPK so soglašali, da je integriteta Komisije za preprečevanje korupcije kot samostojnega in neodvisnega organa odvisna od dela vodstva komisije in skupnih prizadevanj njenih članov. Predsednik republike je izrazil upanje, da bodo z njihovim uspešnim in skupnim naporom izpolnili visoka pričakovanja javnosti glede preprečevanja korupcije.