Matjaž Han


Matjaž Han – poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, nekdanji predsednik Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo
"Slovenija 2030" – Privatizacija