dr. Ivan Žagar


dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica
    Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije

    1. posnetek

    2. posnetek

    3. posnetek

    4. posnetek