Gareth Evans

Red za zasluge, vročitev 21. junija 2013

Red za zasluge
za prispevek pri podpori avstralskega parlamenta slovenskemu narodu v njegovem prizadevanju za mednarodno priznanje samostojne slovenske države

Utemeljitev:

Gareth Evans, nekdanji senator in avstralski minister za zunanje zadeve in trgovino ter zaslužni predsednik Mednarodne krizne skupine (International Crisis Group), je kot minister leta 1991 pokazal veliko razumevanja za razmere v Sloveniji in Jugoslaviji, ki so se takrat zelo hitro spreminjale. Imel je dokaj pogoste stike tudi s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstraliji. Zavzemal se je za mirno rešitev spora v nekdanji Jugoslaviji, pri tem pa spoštoval slovensko prizadevanje za vstop v krog demokratičnih držav. Priznal je boj slovenskega naroda za državno neodvisnost ter ob napadu na Slovenijo jugoslovanskemu predsedstvu in vrhovnemu poveljniku Jugoslovanske ljudske armade poslal opozorilno izjavo, hkrati pa predstavnike Republike Slovenije obvestil, da avstralska vlada skrbno spremlja dogajanje v njihovi državi. Gareth Evans je imel zelo pomembno vlogo pri oblikovanju odločitve avstralskih oblasti, da so 16. januarja 1992 priznale suvereno državo Slovenijo. S tem se je uvrstil med tiste državnike sveta, ki so Republiki Sloveniji omogočili demokratičen razvoj, uveljavitev in uspešno pot v mednarodne povezave.