Predsednik republike sprejel generalnega direktorja Organizacije Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO) Li Yonga

Ljubljana, 8. 4. 2014 | sporočila za javnost

Predsednik republike Borut Pahor je danes sprejel generalnega direktorja Organizacije Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO) Li Yonga, ki se mudi na uradnem obisku v Sloveniji. Generalni direktor je danes otvoril tudi 2. regionalno konferenco o industrijskih in tehnoloških parkih v Ljubljani.

Predsednik republike sprejel generalnega direktorja Organizacije Združenih narodovo za industrijski razvoj (UNIDO) Li Yonga
Foto: Danijel Novakovič


Predsednik Pahor in generalni direktor Organizacije Združenih narodov za industrijski razvoj sta govorila o aktivnosti UNIDO za zagotovitev vzdržnega in trajnostnega industrijskega razvoja skladno z zavezami iz Limske deklaracije. Predsednik Pahor je potrdil stališče Republike Slovenije v podporo vključujočemu, sonaravnemu in trajnostnemu industrijskemu razvoju, ki mora stremeti k zmanjšanju razlik med bogatimi in revnimi ter predvsem med razvitimi in manj razviti regijami sveta. Posebno pozornost pri bodoči industrializaciji je po mnenju sogovornikov potrebno posvetiti razvoju zelenih tehnologij, ki bodo temeljile na zaščiti okolja in izkoriščanju obnovljivih virov. Prav okolju prijazne gospodarske panoge in zelena industrija bodo v bodoče proizvedle največ novih delovnih mest.

Predsednik republike in generalni direktor sta v nadaljevanju pogovora izrazila prepričanje, da bo 2. regionalna mednarodna konferenca o industrijskih in tehnoloških parkih pripomogla k pospeševanju lokalnega gospodarskega in industrijskega razvoja v Jugovzhodni Evropi. Z izmenjavo dobrih praks in s predstavitvijo uspešnih projektov bo po mnenju obeh sogovornikov prispevala k povečevanju produktivnosti in doseganju drugih razvojnih ciljev v regiji.