Ljoba Jenče

Medalja za zasluge, vročitev 12. novembra 2015

Medalja za zasluge
za ohranjanje pesemske in glasbene ljudske dediščine

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je Ljobi Jenče vročil odlikovanje red za zasluge 12. novembra 2015 na slovesnosti v Predsedniški palači.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vročil državno odlikovanje medaljo za zasluge Ljobi Jenče
Foto: Daniel Novakovič/STA

Utemeljitev:

Ljoba Jenče je v sodobni svet raznovrstne glasbe uspešno umestila tudi velik opus starih slovenskih ljudskih pesmi.
Leta 1988 je očarala poslušalce Radia Slovenija s svojo interpretacijo ljudskih pesmi in z mehkobo svojega naravnega glasu. S tem nastopom se je začelo njeno popotovanje po zakladnicah slovenskega ljudskega izročila, pot raziskovalke, vrhunske umetnice, pevke poustvarjalke in varuhinje narodnega bogastva. 
Začela je zbirati gradivo po celotnem slovenskem kulturnem prostoru, tudi s pomočjo arhivov Radia Slovenija in Glasbenonarodopisnega inšituta ZRC SAZU. Nekaj jih je dobila od poznavalcev in zbirateljev ljudskega izročila, številne pesmi in pripovedke pa je našla sama v nenehnem stiku z ljudmi. S svojo interpretacijo je mnogim pesmim vnovič vdihnila dušo in življenje. 
Že od leta 1988 Ljoba Jenče po smernicah Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU ustvarja zvočno zbirko ljudskih pesmi Notranjske, od leta 2004 pa tudi Banjške planote. Z umetniško radovednostjo in spoštovanjem do moči izročila, ki je s potovanjem od ust do ust zmoglo premagovati čas, je zapolnila prenekatero vrzel v slovenski ljudski glasbeni dediščini. 
Srečanja z ljudsko duhovno kulturo ponujajo neizčrpen vir spoznavanja Slovencev in razumevanja življenja, je prepričana. Zato sodeluje pri najrazličnejših projektih, povezanih s posredovanjem ljudskega izročila. Izdala je več samostojnih zgoščenk, skrbno opremljenih z navedbami in strokovnim besedilom. Letno pripravi tudi do sto nastopov, na katerih ljudska dediščina zaživi na novo. Svoja znanja in občutenja deli z javnostjo v številnih radijskih in televizijskih oddajah in na delavnicah ljudskega petja ter sodeluje v programih Glasbene mladine Slovenije in Bralne značke. 
Ob Cerkniškem jezeru je ob sodelovanju Ljobe Jenče pred časom zaživel tudi izobraževalni center, imenovan Hiša izročila. Njena želja, umestiti ljudsko izročilo v izobraževalni proces, je postala tudi konkretna naloga. Hiša bo usposobila mlade čuvarje znanj iz zakladnice slovenske nesnovne kulturne dediščine. Varstvo dediščine je za Ljobo Jenče tako dobilo še nove dimenzije.