Maja Haderlap

Red za zasluge, vročitev 11. junija 2015

Red za zasluge
za izjemen literarni prispevek k umestitvi manjšinske in identitetne problematike v avstrijski, širši nemško govoreči in srednjeevropski prostor

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je vročil odlikovanje red za zasluge Maji Haderlap 11. junija 2015 na slovesnosti v Predsedniški palači.

Predsednik republike Borut Pahor je z redom za zasluge odlikoval Majo Haderlap za izjemen literarni prispevek k umestitvi manjšinske in identitetne problematike v avstrijski, širši nemško govoreči in srednjeevropski prostor.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Utemeljitev:

Maja Haderlap, avstrijsko-koroška slovenska in nemška pesnica in pisateljica, je s svojo literarno pripovedjo o življenju manjšinske skupnosti, ki je že zaradi maternega jezika odrinjena na družbeno obrobje, uspešno nagovorila zelo širok avstrijski, slovenski, nemški in evropski avditorij. Odziv na njeno iskreno in tankočutno pripoved ne govori le o izjemni kakovosti njene literature, pač pa tudi o aktualnosti vprašanj identitete in pripadnosti ter njunega medsebojnega prepletanja za posameznika in manjšinske skupnosti v sodobnih družbenih razmerah.

Maja Haderlap je rasla z izkušnjo, da je bila slovenščina razlog za nenehno razmejevanje in distanciranje, zaradi česar so se mnogi njeni vrstniki iz dvojezičnosti raje umaknili v varno enojezičnost. Njo pa so ves čas navduševali njeni predniki s svojo globoko ukoreninjenostjo v slovenski kulturni identiteti in jeziku. Razpetost med vsemi svetovi, ki jim je pripadala, koroškemu, slovenskemu, avstrijskemu in evropskemu, jo je kot razmišljajočo, ustvarjalno in občutljivo avtorico še globlje porinila v iskanje odgovorov o identiteti, jeziku, domovini, človekovi ujetosti v stereotipe in predsodke ter o njegovih večnih notranjih klicih po svobodnem in ustvarjalnem sobivanju. Jezik tako ni le sredstvo, ampak tudi tema njenega opusa.

Njeno najodmevnejše delo, Angeli spomina, je bilo napisano najprej v nemškem jeziku in šele potem prevedeno v slovenščino. Roman pretresljivo spregovori o nacističnem preganjanju Slovencev na Koroškem, njihovem partizanskem uporu in tamkajšnjih nerazčiščenih vojnih temah, ki določajo življenje tudi že povojnih rodov. Družinska saga brez obtoževanja in moraliziranja niza zgodovinska dejstva, o katerih se je do zdaj v avstrijskem okolju vedelo malo. S tem se je Maja Haderlap uvrstila med tiste znamenite avtorje slovenskega rodu iz avstrijske Koroške, ki s svojimi uspešnimi literarnimi deli bogatijo slovenskega in evropskega duha, hkrati ga osvobajajo travm preteklosti ter dvigajo samozavest in ponos Slovencev na avstrijskem Koroškem.