Paul Filing

Red za zasluge, vročitev 21. junija 2013

Red za zasluge
za prispevek pri podpori Avstralije slovenskemu narodu v njegovem boju za neodvisnost in mednarodno priznanje samostojne slovenske države


Utemeljitev:

Paul Filing je leta 1991 kot član avstralskega zveznega parlamenta pokazal visoko raven poznavanja razmer v nekdanji Jugoslaviji in pozorno spremljal dogajanje v tem delu Evrope. Zavzel se je za mirno rešitev konflikta, pri tem pa podprl zelo jasna hotenja slovenskega naroda po miru, demokraciji, blaginji in veljavi človekovih pravic. Svoje razumevanje problemov je preverjal v razgovorih s člani Avstralsko-slovenske konference in predstavniki slovenskih narodnih svetov v Avstraliji, obiskal pa je tudi Slovenijo. Paul Filing je podprl boj slovenskega naroda za neodvisnost ter med kolegi spodnjega in zgornjega doma avstralskega parlamenta pojasnjeval razloge, ki so utemeljevali avstralsko priznanje samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Tudi po tem priznanju je Paul Filing ohranjal stike s predstavniki Slovenije in pomagal ustanoviti parlamentarno skupino prijateljstva med Avstralijo in Slovenijo pod pokroviteljstvom Medparlamentarne unije.